12 maj 2009

Räkna ut sitt betygssnitt

2500 poäng behöver man ha fått betyg i för att få ett slutbetyg. Har man inte betyg i alla sina kurser får man ett samlat betygsdokument och som jag sa så kan det skilja flera tusen kronor i månaden i lön om man har ett slutbetyg från gymnasiet eller inte.

Räkna ut ditt betygssnitt så här:
Alla kurser i ditt betyg har olika antal poäng, t ex Svenska A = 100 poäng, Vård- och Omsorg 200 p. Betyget du har fått i kursen är värda: IG = 0, G = 10, VG = 15 och MVG = 20.

Börja med att multiplicera antalet poäng i kursen med det betyget du har fått, t ex om du har ett G i Svenska A blir det 100 x 10 = 1000 och ett VG i Vård- och omsorg: 200 x 15 = 3000. Har du IG i någon kurs måste du multiplicera antalet poäng med 0. När du har gjort så med alla kurser som du har fått betyg i lägger du ihop summorna, t ex 1000 + 3000 + 1000 + etc = Summan du får fram här blir väldigt stor.

Om du har fått betyg i alla kurser som ingår i Omvårdnadsprogrammet ska du till slut dividera den stora summan du fick fram med 2500.

Om du vill räkna ut ditt snitt INNAN du har fått betyg i alla kurser dividerar du med antalet poäng som du har fått betyg i hittills. Om du har fått betyg i 8 kurser kan det se ut så här:

Kurs 1: 100 poäng, betyg VG = 100 x 15= 1500
Kurs 2: 50 poäng, betyg MVG = 50 x 20 = 1000
Kurs 3: 200 poäng, G = 200 x 10 = 2000
Kurs 4: 100 poäng, IG = 100 x 0 = 0
Kurs 5: 150 p, VG = 150 x 15 = 2250
Kurs 6: 100 p, G = 100 x 10 = 1000
Kurs 7: 100 p, VG = 100 x 15 = 1500
Kurs 8: 50 p, G = 50 x 10 = 500

Summa (lägg ihop alla summorna du fått fram ovan): 1500 + 1000 + 2000 + 0 + 2250 + 1000 + 1500 + 500 = 9750

Sammanlagda antal poäng i de åtta kurserna: 100 + 50 + 200 + 100 + 150 + 100 + 100 + 50 = 850 p

Dividera de båda summorna: 9750/850 = 11,47

Snittbetyget blir i det här exemplet 11,5 (avrundat). Om man har MVG i alla sina kurser har man 20,0. För många utbildningar behöver man ha över 15,0 i snitt för att komma in.

Inga kommentarer: